انواع ابزار دستی و کاربرد آنها | راهنمای جامع برای هر خانه و کارگاه

انواع ابزار دستی

ابزار دستی ابزارهایی هستند که برای انجام کارهای مختلفی در خانه، محل کار و سایر مکان ها استفاده می شوند. ابزارهای دستی انواع مختلفی دارند که هر کدام برای کاربرد خاصی طراحی شده اند.

در این مقاله، به معرفی انواع ابزار دستی و کاربرد آنها می پردازیم.

انواع ابزار دستی

ابزارهای دستی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 • ابزارهای دستی عمومی: این ابزارها برای انجام کارهای مختلفی در خانه، محل کار و سایر مکان ها استفاده می شوند. برخی از ابزارهای دستی عمومی عبارتند از:

  • آچار: آچارها برای باز و بسته کردن پیچ و مهره استفاده می شوند. آچارها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای باز و بسته کردن پیچ و مهره های با اندازه های مختلف استفاده می شوند.
  • پیچ گوشتی: پیچ گوشتی ها برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده می شوند. پیچ گوشتی ها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای باز و بسته کردن پیچ های با سرهای مختلف استفاده می شوند.
  • انبردست: انبردست ها برای گرفتن و نگه داشتن اشیا استفاده می شوند. انبردست ها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای گرفتن و نگه داشتن اشیا با اندازه ها و شکل های مختلف استفاده می شوند.
  • چکش: چکش ها برای ضربه زدن به اشیا استفاده می شوند. چکش ها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای ضربه زدن به اشیا با اندازه ها و شکل های مختلف استفاده می شوند.
  • اره دستی: اره دستی ها برای برش چوب، فلز و سایر مواد استفاده می شوند. اره دستی ها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای برش مواد با اندازه ها و ضخامت های مختلف استفاده می شوند.
  • چاقو: چاقوها برای برش مواد مختلفی مانند گوشت، سبزیجات، پارچه و کاغذ استفاده می شوند. چاقوها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای برش مواد با اندازه ها و ضخامت های مختلف استفاده می شوند.
 • ابزارهای دستی تخصصی: این ابزارها برای انجام کارهای خاص در زمینه های مختلف استفاده می شوند. برخی از ابزارهای دستی تخصصی عبارتند از:

  • ابزارهای باغبانی: ابزارهای باغبانی برای انجام کارهای مختلف در باغ مانند کاشت، هرس، برداشت و … استفاده می شوند.
  • ابزارهای نجاری: ابزارهای نجاری برای انجام کارهای مختلف در چوب مانند برش، سوراخ کردن، مونتاژ و … استفاده می شوند.
  • ابزارهای جوشکاری: ابزارهای جوشکاری برای اتصال دو قطعه فلز به یکدیگر استفاده می شوند.
  • ابزارهای برقی: ابزارهای برقی از برق برای انجام کارهای مختلف استفاده می کنند. برخی از ابزارهای برقی عبارتند از دریل، اره برقی، چکش برقی و …
  • ابزارهای مکانیکی: ابزارهای مکانیکی از نیروی مکانیکی برای انجام کارهای مختلف استفاده می کنند. برخی از ابزارهای مکانیکی عبارتند از آچار فرانسه، آچار لوله گیر، پیچ گوشتی دو سو و …

انواع ابزار دستی

معرفی انواع ابزار دستی عمومی

در ادامه به معرفی برخی از ابزارهای دستی عمومی می پردازیم:

آچار:

آچارها ابزارهایی هستند که برای باز و بسته کردن پیچ و مهره استفاده می شوند. آچارها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای باز و بسته کردن پیچ و مهره های با اندازه های مختلف استفاده می شوند.

انواع آچار عبارتند از:

 • آچار فرانسه: آچار فرانسه از دو فک تشکیل شده است که می توان آنها را برای باز و بسته کردن پیچ و مهره های با اندازه های مختلف تنظیم کرد.
 • آچار لوله گیر: آچار لوله گیر از دو فک تشکیل شده است که برای باز و بسته کردن لوله ها استفاده می شود.
 • آچار سوکت: آچار سوکت از یک سری سر سوکت تشکیل شده است که برای باز و بسته کردن پیچ و مهره های با سرهای مختلف استفاده می شود.
 • آچار دم باریک: آچار دم باریک برای باز و بسته کردن پیچ و مهره های کوچک استفاده می شود.

پیچ گوشتی:

پیچ گوشتی ها ابزارهایی هستند که برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده می شوند. پیچ گوشتی ها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای باز و بسته کردن پیچ های با سرهای مختلف استفاده می شوند.

انواع پیچ گوشتی عبارتند از:

 • پیچ گوشتی دو سو: پیچ گوشتی دو سو برای باز و بسته کردن پیچ هایی با سر دو سو استفاده می شود.
 • پیچ گوشتی چهار سو: پیچ گوشتی چهار سو برای باز و بسته کردن پیچ هایی با سر چهار سو استفاده می شود.
 • پیچ گوشتی آلن: پیچ گوشتی آلن برای باز و بسته کردن پیچ هایی با سر آلن استفاده می شود.
 • پیچ گوشتی فیلیپس: پیچ گوشتی فیلیپس برای باز و بسته کردن پیچ هایی با سر فیلیپس استفاده می شود.

انواع ابزار دستی

انبردست:

انبردست ها ابزارهایی هستند که برای گرفتن و نگه داشتن اشیا استفاده می شوند. انبردست ها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای گرفتن و نگه داشتن اشیا با اندازه ها و شکل های مختلف استفاده می شوند.

انواع انبردست عبارتند از:

 • انبردست معمولی: انبردست معمولی برای گرفتن و نگه داشتن اشیا با اندازه های مختلف استفاده می شود.
 • انبردست دم باریک: انبردست دم باریک برای گرفتن و نگه داشتن اشیا کوچک استفاده می شود.
 • انبردست کج: انبردست کج برای گرفتن و نگه داشتن اشیا در زوایای مختلف استفاده می شود.
 • انبردست قفلی: انبردست قفلی برای گرفتن و نگه داشتن اشیا با قدرت بیشتر استفاده می شود.

چکش:

چکش ها ابزارهایی هستند که برای ضربه زدن به اشیا استفاده می شوند. چکش ها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای ضربه زدن به اشیا با اندازه ها و شکل های مختلف استفاده می شوند.

انواع چکش عبارتند از:

 • چکش چوبی: چکش چوبی برای ضربه زدن به اشیا بدون آسیب رساندن به آنها استفاده می شود.
 • چکش فلزی: چکش فلزی برای ضربه زدن به اشیا با قدرت بیشتر استفاده می شود.
 • چکش دم باریک: چکش دم باریک برای ضربه زدن به اشیا در زوایای مختلف استفاده می شود.
 • چکش میخکوب: چکش میخکوب برای فرو کردن میخ ها در چوب استفاده می شود.

انواع ابزار دستی

اره دستی:

اره دستی ها ابزارهایی هستند که برای برش چوب، فلز و سایر مواد استفاده می شوند. اره دستی ها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای برش مواد با اندازه ها و ضخامت های مختلف استفاده می شوند.

انواع اره دستی عبارتند از:

 • اره دستی چوب: اره دستی چوب برای برش چوب استفاده می شود.
 • اره دستی فلز: اره دستی فلز برای برش فلز استفاده می شود.
 • اره دستی استخوان: اره دستی استخوان برای برش استخوان استفاده می شود.
 • اره دستی گچ: اره دستی گچ برای برش گچ استفاده می شود.

چاقو:

چاقوها ابزارهایی هستند که برای برش مواد مختلفی مانند گوشت، سبزیجات، پارچه و کاغذ استفاده می شوند. چاقوها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای برش مواد با اندازه ها و ضخامت های مختلف استفاده می شوند.

انواع چاقو عبارتند از:

 • چاقوی باغبانی: چاقوی باغبانی برای برش شاخه، گل آرایی، پیوندزدن و میوه چینی استفاده می شود.
 • چاقوی آشپزخانه: چاقوی آشپزخانه برای برش مواد غذایی استفاده می شود.
 • چاقوی میوه خوری: چاقوی میوه خوری برای برش میوه ها استفاده می شود.
 • چاقوی قصابی: چاقوی قصابی برای خرد کردن گوشت استفاده می شود.
 • چاقوی نجاری: چاقوی نجاری برای برش چوب استفاده می شود.

سایر ابزارهای دستی عمومی:

علاوه بر ابزارهایی که در بالا ذکر شد، ابزارهای دستی عمومی دیگری نیز وجود دارند که کاربردهای مختلفی دارند. برخی از این ابزارها عبارتند از:

 • سوراخ کن: سوراخ کن برای ایجاد سوراخ در مواد مختلف استفاده می شود.
 • مته: مته برای سوراخ کردن مواد مختلف استفاده می شود.
 • اره برقی: اره برقی برای برش چوب، فلز و سایر مواد استفاده می شود.
 • اره مویی: اره مویی برای برش مواد با دقت بالا استفاده می شود.
 • قیچی: قیچی برای برش مواد مختلفی مانند کاغذ، پارچه و سیم

علاوه بر ابزارهای دستی عمومی، ابزارهای دستی تخصصی نیز وجود دارند که برای انجام کارهای خاص در زمینه های مختلف استفاده می شوند. برخی از ابزارهای دستی تخصصی عبارتند از:

 • ابزارهای باغبانی: ابزارهای باغبانی برای انجام کارهای مختلف در باغ مانند کاشت، هرس، برداشت و … استفاده می شوند. برخی از ابزارهای باغبانی عبارتند از:

  • قیچی باغبانی: قیچی های باغبانی در طیف گسترده هرس، میوه چینی، گل آرایی، طراحی فضای سبز و … استفاده می شود.
  • بیل: بیل برای کندن زمین استفاده می شود.
  • چنگک: چنگک برای جمع آوری برگ ها، چمن و سایر مواد استفاده می شود.
  • اره باغی: اره باغی برای برش شاخه های درختان و بوته ها استفاده می شود.
  • تیغه: تیغه برای برش چمن استفاده می شود.
 • ابزارهای نجاری: ابزارهای نجاری برای انجام کارهای مختلف در چوب مانند برش، سوراخ کردن، مونتاژ و … استفاده می شوند. برخی از ابزارهای نجاری عبارتند از:

  • اره مویی: اره مویی برای برش چوب با دقت بالا استفاده می شود.
  • اره فارسی بر: اره فارسی بر برای برش چوب با زاویه های مختلف استفاده می شود.
  • دریل: دریل برای ایجاد سوراخ در چوب استفاده می شود.
  • مته: مته برای سوراخ کردن چوب استفاده می شود.
 • ابزارهای جوشکاری: ابزارهای جوشکاری برای اتصال دو قطعه فلز به یکدیگر استفاده می شوند. برخی از ابزارهای جوشکاری عبارتند از:

  • جوش آرگون: جوش آرگون برای جوشکاری فلزات با دقت بالا استفاده می شود.
  • جوش CO2: جوش CO2 برای جوشکاری فلزات با سرعت بالا استفاده می شود.
  • جوش قوس الکتریکی: جوش قوس الکتریکی برای جوشکاری فلزات با قدرت بالا استفاده می شود.
 • ابزارهای برقی: ابزارهای برقی از برق برای انجام کارهای مختلف استفاده می کنند. برخی از ابزارهای برقی عبارتند از:

  • دریل: دریل برقی برای ایجاد سوراخ در مواد مختلف استفاده می شود.
  • اره برقی: اره برقی برای برش چوب، فلز و سایر مواد استفاده می شود.
  • چکش برقی: چکش برقی برای سوراخ کردن و خرد کردن مواد استفاده می شود.
  • اره مویی برقی: اره مویی برقی برای برش چوب با دقت بالا استفاده می شود.
 • ابزارهای مکانیکی: ابزارهای مکانیکی از نیروی مکانیکی برای انجام کارهای مختلف استفاده می کنند. برخی از ابزارهای مکانیکی عبارتند از:

  • آچار فرانسه: آچار فرانسه مکانیکی برای باز و بسته کردن پیچ و مهره استفاده می شود.
  • آچار لوله گیر: آچار لوله گیر مکانیکی برای باز و بسته کردن لوله ها استفاده می شود.
  • آچار سوکت: آچار سوکت مکانیکی برای باز و بسته کردن پیچ و مهره های با سرهای مختلف استفاده می شود.
  • آچار دم باریک: آچار دم باریک مکانیکی برای باز و بسته کردن پیچ و مهره های کوچک استفاده می شود.

 

اهمیت ابزارهای دستی

ابزارهای دستی ابزارهایی ضروری هستند که در بسیاری از کارها استفاده می شوند. با استفاده از ابزارهای دستی مناسب، می توانید کارهای خود را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهید. همچنین، استفاده از ابزارهای دستی مناسب می تواند خطرات ناشی از انجام کارهای مختلف را کاهش دهد.

نحوه انتخاب ابزارهای دستی

هنگام انتخاب ابزارهای دستی، باید به عوامل مختلفی مانند نوع کار، اندازه و ضخامت مواد، و بودجه خود توجه کنید. همچنین، باید از کیفیت ابزارهای دستی اطمینان حاصل کنید تا در هنگام استفاده دچار آسیب نشوند.

نگهداری از ابزارهای دستی

برای اینکه ابزارهای دستی شما عمر طولانی داشته باشند، باید آنها را به درستی نگهداری کنید. برخی از نکات مهم برای نگهداری از ابزارهای دستی عبارتند از:

 • پس از هر بار استفاده، ابزارهای دستی را تمیز کنید.
 • ابزارهای دستی را در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید.
 • از ابزارهای دستی در شرایط نامناسب استفاده نکنید.

با رعایت این نکات می توانید از ابزارهای دستی خود به بهترین شکل مراقبت کنید و عمر آنها را افزایش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مقالات:
عکس‌های ارسالی مشتریان ابزار اصلی:
تجربه مشتریان سایت ابزار اصلی
امیر حسین
اصله ممنون
تجربه مشتریان سایت ابزار اصلی
محمود
دستت درد نکنه اصل اصل
تجربه مشتریان سایت ابزار اصلی
جواد زارع

سلام وقت بخیر کالای موردنظربه دستم رسیدممنون ومتشکر

تجربه مشتریان سایت ابزار اصلی
توحید محمدپور
با تشکر رسید
تجربه مشتریان سایت ابزار اصلی
حیدر ابوزاده
درجه یک و اصلی بود ممنون از فروشگاه خوبتون لطفاً مدل ٣٠ سانتی این مدل هم موجود کنید
تجربه مشتریان سایت ابزار اصلی
جواد

کیفیت فوق العاده وجنس اصلی سپاس

تجربه مشتریان سایت ابزار اصلی
مجیدی رضا
تحویل سریع محصول اصلی من از خریدم راضیم
تجربه مشتریان سایت ابزار اصلی
بهزاد اسماعیل زاده

سلام ممنون رسید کیفیتش عالیه عالی فکر نمی‌کردم بتونم تو ایران گیربیارم ممنونم از فروشگاه خوبتون

تجربه مشتریان سایت ابزار اصلی
محمد
ممنون خیلی زودتر دستم رسید، اصل و فوق العاده. بینظیره
تجربه مشتریان سایت ابزار اصلی
عادل

سلام رسید متشکرم کیفیت خیلی عالی داره به همه توصیه میکنم

تجهیزات مورد نیاز خود را تکمیل کنید:​
استوری:

felco tools

ابزار اصلی

سبد خرید